мэдээ

мэдээ

Эхний улирлын гангийн салбарын ашиг орлого сар бүр сэргэж байна

“Эхний улиралд зах зээлийн эрэлт сайжирч, эдийн засаг сайн эхлэлтэй, доод салбарын гангийн эрэлт ерөнхийдөө тогтвортой, гангийн үйлдвэрлэл, түүхий гангийн гүйцэтгэлийн хэрэглээ жилээс жилд өсч, салбарын үр ашиг сар сараар өссөн байна. .”Хятадын төмөр гангийн аж үйлдвэрийн нийгэмлэгийн саяхан болсон мэдээллийн бага хурал дээр Хятадын Төмөр гангийн аж үйлдвэрийн нийгэмлэгийн дэд ерөнхийлөгч Тан Зужүнь мэдэгдэв.

Хятадын гангийн үйлдвэрлэлийн эхний улирлын үйл ажиллагааны үзүүлэлтээс харахад гангийн үйлдвэрлэл жилээс жилд өсч, зах зээлийн эрэлт сайжирсан байна.Үндэсний статистикийн товчооны нийтэлсэн тоо баримтаас үзвэл, нэгдүгээр улиралд Хятадын түүхий гангийн үйлдвэрлэл 261.56 сая тонн болж, 6.1%-иар;ширэмний үйлдвэрлэл 21.83 сая тонн, 7.6%-иар өссөн;гангийн үйлдвэрлэл 332.59 сая тонн болж, 5.8%-иар өссөн байна.Эхний улиралд түүхий гангийн ижил төстэй хэрэглээ 243.42 сая тонн болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1.9%-иар өссөн байна;Гол аж ахуйн нэгжүүдийн гангийн нөөцийн хэмжээ сар бүр өнгөрсөн оны мөн үеэс өндөр, нийлүүлэлтийн эрчим нь хэрэглээний өсөлтөөс өндөр байна.

Ганэкспорт жилээс жилд өссөн бол импорт огцом буурчээ.Гаалийн ерөнхий газраас гаргасан мэдээллээр, эхний улиралд тус улсын нийт гангийн экспорт 2008 сая тонн, 53.2%-иар өсч, экспортын дундаж үнэ 1254 доллар/тн, 10.8%-иар буурсан;гангийн нийт импорт 1.91 сая тонн, 40.5% буурч, импортын дундаж үнэ 1713 доллар / тонн, 15.2% -иар өссөн байна.


Шуудангийн цаг: 2023 оны 5-р сарын 04-ний өдөр